Φυσικοθεραπευτής Μιχάλης Λέχος

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 1 slideshow 2

Ο χώρος

Η διαρρύθμιση, καθώς και ο σχεδιασμός του χώρου του φυσικοθεραπευτηρίου πραγματοποιήθηκε με γνώμονα την αισθητική, τη λειτουργικότητα, την άνεση και την προσβασιμότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα κέντρο φυσικοθεραπείας, που να ξεφεύγει από τα αυστηρά πρότυπα των χώρων υγείας, καθιστώντας το ευχάριστο τόσο στους ασθενείς όσο και σε εμάς τους ίδιους.

Φωτογραφείες - Το Ιατρείο
Φωτογραφείες - Το Ιατρείο
Φωτογραφείες - Το Ιατρείο
Φωτογραφείες - Το Ιατρείο
Φωτογραφείες - Το Ιατρείο
Φωτογραφείες - Το Ιατρείο
Φωτογραφείες - Το Ιατρείο
Φωτογραφείες - Το Ιατρείο
Φωτογραφείες - Το Ιατρείο
Φωτογραφείες - Το Ιατρείο
Φωτογραφείες - Το Ιατρείο
Φωτογραφείες - Το Ιατρείο
Φωτογραφείες - Το Ιατρείο
Φωτογραφείες - Το Ιατρείο
Φωτογραφείες - Το Ιατρείο
Φωτογραφείες - Το Ιατρείο
Φωτογραφείες - Το Ιατρείο
Φωτογραφείες - Το Ιατρείο